A continuació us adjuntem les diferents ponències del curs de formació al professorat sobre discapacitat auditiva i la intervenció en els centres educatius que tindrà lloc dijous 24 i divendres 25 de novembre de 2016 al CEP de Palma.

PROGRAMA 2 CURS UVAI MALLORCA 2016-2017

Dijous 24 de novembre

1 Presentacio ASPAS

2 Que entenem per discapacitat auditiva. Definicio, tipologia, i repercussions

3 Auxiliars auditius implantables i no implantables

4 Alumnat amb DA Implicacions educatives

Divendres 25 de novembre

Els sistemes FM

Estratègies metodològiques 1

Estratègies metodològiques 2

Esperem que sigui profitós i del vostre interès